Profil verejného obstarávateľa


  Zobrazujem 9 z 9 dokumentov (strana 1).
zverejnenie zákazky na dodanie materiálu,rezanie,lepenie a montáž 28 stolov do kultúrneho domu Žabokreky
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 10.04.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zákazka na dodávku altánku a spevnených plôch pre Enviro-triedu ZŠ
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 09.04.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
PERMAKULTÚRA v PRAXI sadovnícke úpravy pre Enviro-triedu v ZŠ Žabokreky
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 09.04.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 27.02.2017 Veľkost: 523.4 kB (3 súbory)
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 09.12.2016 Veľkost: 424.3 kB (1 súbor)
Zverejňovanie zákaziek 2016
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 31.08.2016 Veľkost: 4.43 MB (13 súborov)
Zverejňovanie zákaziek 2015
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 31.08.2016 Veľkost: 14.7 MB (45 súborov)
Zverejňovanie zákaziek 2014
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 31.08.2016 Veľkost: 5.15 MB (16 súborov)
VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Kategória: Profil verejného obstarávateľa
Dátum: 24.02.2015 Veľkost: 350 kB (1 súbor)
 


FacebookFacebook