Verejný register zmlúv


  Zobrazujem 20 z 488 dokumentov (strana 1).
Dohoda č.17/23/010/40 k §10 z.č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 11.12.2017 Veľkost: 127.4 kB (1 súbor)
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 08.12.2017 Veľkost: 334.1 kB (1 súbor)
Zmluva o termínovanom úvere č. 1115/2017/UZ
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 29.11.2017 Veľkost: 3.78 MB (8 súborov)
Dodatok č.1 ku zmluve STEFE
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 14.11.2017 Veľkost: 95.3 kB (1 súbor)
Zmluva o vecnom bremene
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 03.11.2017 Veľkost: 394.9 kB (1 súbor)
Zmluva o výkone zimnej údržby 2017/2018
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 26.10.2017 Veľkost: 208.1 kB (1 súbor)
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu RŠA
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 18.10.2017 Veľkost: 118.8 kB (1 súbor)
Zmluva o propagácii a reklame-Turvod
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 11.10.2017 Veľkost: 83.2 kB (1 súbor)
Zmluva o reklame Brantner /Zemiakový deň/
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 10.10.2017 Veľkost: 42.9 kB (1 súbor)
Kúpna zmluva (pozemok KNC 39/27 82m2) pri bytovkách
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 09.10.2017 Veľkost: 313.1 kB (1 súbor)
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 27.09.2017 Veľkost: 198.6 kB (1 súbor)
Dohoda 2017/54/23/3 v rámci projektu "REŠTART"
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 26.09.2017 Veľkost: 2.63 MB (1 súbor)
Dohoda č. 23/!50j/NS/2017/NP PZ VAOTP-3/MT
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 26.09.2017 Veľkost: 3.09 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo -web stránka obce
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 21.09.2017 Veľkost: 282.3 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo - zateplenie ZŠ Žabokreky
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 21.09.2017 Veľkost: 3.08 MB (5 súborov)
Zmluva o dodávke školského ovocia 2017/2018
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 19.09.2017 Veľkost: 716.2 kB (1 súbor)
PZP ku obecnému majetku-traktor
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 18.09.2017 Veľkost: 188.4 kB (1 súbor)
PZP ku obecnému majetku-náves
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 18.09.2017 Veľkost: 182.6 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.17-513-03105
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 18.09.2017 Veľkost: 545.2 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo s firmou STEFE č.360/114/0046
Kategória: Verejný register zmlúv
Dátum: 17.09.2017 Veľkost: 501.5 kB (3 súbory)


FacebookFacebook