Úradná tabuľa


  Zobrazujem 20 z 20 dokumentov (strana 1).
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.09.2017 o 19.00hod
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 11.09.2017 Veľkost: 207.5 kB (1 súbor)
Elektronická komunikácia
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 05.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zverejnenie adresy pre elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 18.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.08.2017 o 17.00hod
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 08.08.2017 Veľkost: 35.5 kB (1 súbor)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.07.2017 o 18.30hod
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 05.07.2017 Veľkost: 35.5 kB (1 súbor)
Vyhlásenie zákazky na dodávku materiálovo technického vybavenia hasičov obce Žabokreky
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 04.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený k voľbám do VÚC 2017
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 29.06.2017 Veľkost: 146.2 kB (2 súbory)
Oznam o predaji časti obecného majetku inak
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 28.06.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Záverečný účet obce za rok 2016
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 09.06.2017 Veľkost: 908.5 kB (1 súbor)
Individuálna výročná správa obce za rok 2016
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 05.06.2017 Veľkost: 1.08 MB (1 súbor)
Návrh zmeny č.3 VZN o vylepovaní volebných plagátov
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 03.06.2017 Veľkost: 14.2 kB (1 súbor)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 01.06.2017 o 18.30hod.
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 26.05.2017 Veľkost: 212.9 kB (1 súbor)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.04.2017 o 18.00hod.
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 19.04.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Žabokreky
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 28.03.2017 Veľkost: 304.5 kB (1 súbor)
VZN č.2/2017 O POVINNOM ZÁPISE DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský ro
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 28.03.2017 Veľkost: 330.6 kB (1 súbor)
Pozvánka za zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.03.2017
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 24.03.2017 Veľkost: 145.1 kB (1 súbor)
Návrh zmeny č.2 VZN o príspevkoch na školské zariadenia
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 01.02.2017 Veľkost: 622.9 kB (1 súbor)
Návrh VZN č.1/2017 č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Žabokreky
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 31.01.2017 Veľkost: 304.5 kB (1 súbor)
Návrh Dodatku č.6 VZN 4/2011 o dotáciách na mzdy a prevádzku MŠ,ŠKD,CVČ a ost.šk.zariadení v pôsobnosti obce Žabokreky
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 28.12.2016 Veľkost: 644.1 kB (1 súbor)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Lyžiarsky výcvik
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 10.12.2016 Veľkost: 424.4 kB (1 súbor)
 


FacebookFacebook