Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 19 z 19 dokumentov (strana 1).
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej školy Žabokreky
Dátum: 31.01.2017 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Smernica č.1/2017 o verejnom obstarávaní
Dátum: 30.12.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č.3/2016 o záväzných častiach Územného plánu obce Žabokreky
Dátum: 16.08.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Dátum: 01.07.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
Dátum: 02.01.2016 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č.2/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
Dátum: 01.03.2015 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žabokreky.
Dátum: 13.11.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č.2/2014 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Žabokreky (Trhový poriadok)
Dátum: 13.11.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN obce Žabokreky č.1/2014, ktorým sa určuje školský obvod pre školu, ktorej zriaďovateľom je obec Žabokreky
Dátum: 26.03.2014 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
ZÁSADY
Dátum: 06.07.2012 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
SMERNICE
Dátum: 03.07.2012 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 02/2012 KTORÝM SA UPRAVUJE ČISTENIE A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV, OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ÚZEMÍ OBCE
Dátum: 25.04.2012 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 3 /2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Obce Žabokreky
Dátum: 25.04.2012 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
1. Všeobecne záväzné nariadenia č. 8/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v obci Žabokreky, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia môžu byť po
Dátum: 23.11.2011 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žabokreky č. 6/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Žabokreky, Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dátum: 07.11.2011 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a návratnej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi zo dňa 18.05.2011.
Dátum: 18.05.2011 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žabokreky zo dňa 01.03.2011.
Dátum: 01.03.2011 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2011 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žabokreky.
Dátum: 01.03.2011 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 1 /2011 - Prevádzkový poriadok Požiarnej zbrojnice obce Žabokreky zo dňa 31.01.2011
Dátum: 31.01.2011 Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
 


KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Obecný úrad Žabokreky, Žabokreky 145
 • Telefón: 043/43 88173
 • Email: starosta@zabokreky.sk
 • starostka :  Ing. Zuzana Valocká
  pevná linka :  +421/43/43 88 173
  mobil :  +421/905/78 46 47
  fax :  +421/43/43 88 173
  info :   SMS spravodaj - Žabokreky 

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
29.04.2017
Ráno snehové prehánky. Najvyššia teplota 12°C. Premenlivý vietor S. Možnosť sneženia 40%.
 • Aktuálne počasie Nedeľa 30.04.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 14°C. Premenlivý vietor SV.

 • Aktuálne počasie Pondelok 01.05.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 18°C. Vietor JJV s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Aktuálne počasie Utorok 02.05.2017

  Dážď. Možné hromobitie. Najvyššia teplota 17°C. Premenlivý vietor . Možnosť dažďa 80%.

FacebookFacebook