Obec Žabokreky

žabokreky-fotoZákladné informácie

Dnes má obec 1.176 obyvateľov. Za uplynulých 50 rokov zaznamenala obec aj najvyšší vzostup životnej úrovne. V tomto období sa najviac rozvíjala aj výstavba rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti a obec získavala svoju súčasnú podobu, predovšetkým vďaka umu, zručnosti a usilovnosti jej obyvateľov. Títo si postupne svojpomocne vybudovali požiarnu zbrojnicu, kultúrny dom, základnú školu, materskú školu, rekreačno-športový areál, upravený a oplotený bol miestny cintorín, postavený dom smútku, upravené boli verejné priestranstvá. Bývalá ev. školská budova bola prinavrátená cirkvi pre účely modlitebne.

Obec je elektrifikovaná, vybavená miestnym rozhlasom, telefónmi, pripojená na verejnú vodovodnú sieť, plynofikáciu, kanalizáciu a na autobusovú dopravu. Rekonštruovaná bola štátna cesta vedúca obcou smerom na turistické a rekreačné stredisko v Jasenskej doline v kat. území obce Belá – Dulice. Všetky miestne komunikácie majú bezprašný asfaltový povrch.

Popri poľnohospodárskom družstevníctve, ktoré má vybudovanú potrebnú materiálno-technickú základňu, sa rozširuje aj sektor samostatne hospodáriacich roľníkov. Svoju činnosť obnovilo v obci aj urbárske spoločenstvo a združenie vlastníkov pôdy, ako aj súkromní vlastníci lesa Malcov.

Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti obec žije čulým kultúrno-spoločenským, duchovným i športovým životom.

Do roku 1998 hrali miestny futbalisti najvyššiu krajskú súťaž III. ligu. Dobré výsledky dosahuje a propagáciu obci robia aj členovia ochotníckeho divadla dospelých a mládeže.
Z našej obce pochádza a aj tu žije s rodinou majster sveta v kategórii enduro Jaroslav Katriňák. V športe úspešne pretekal bývalý reprezentant v chôdzi Milan Bartoš Našu obec reprezentuje aj telesne postihnutý občan p. Peter Štefanides v tlaku na lavičke.
Obec sa dostáva do povedomia širokej verejnosti aj takými podujatiami, ako je turistický výstup “Chodníkom Jána Vaňu” a iné. Úspešne rozvíjame, na obojstranný prospech, aj priateľské styky so Žabokrekmi nad Nitrou. Od roku 2003 sa zapája naša Obec do spolupráce s obcami, ktorých názov sa začína na „ŽAB“ – sú to obce z Českej republiky a Slovenskej republiky.

Počet obyvateľov: 1176
Rozloha: 1100
Kraj: Žilinský Kraj
Okres: Martin
Výška nad morom: 426 mnm

FacebookFacebook