Urbárske spoločenstvo

Urbárske spoločenstvo Žabokreky, pozem. spol. ŽABOKREKY 145, 038 40

http://www.urbarskespolocenstvozabokreky.sk/

 

IČO: 31937365
DIČ: 2020992127
Č.ú: 4008000396/7500


Výbor Urbárskeho spoločenstva:

Predseda spoločnosti :
Ing. Emil Rišian, bydlisko Žabokreky 161, 038 40


1. Podpredseda spoloč.
Ing. Jozef Rišian, bydlisko Žabokreky 104, 038 40


2. Podpredseda spoloč.
Miroslav Rišiaň, bydlisko Björsonova 5/44 036 01 Martin


Členovia výboru :
Ľudovít Remeník, bydlisko Žabokreky 175, 038 40
Ing. Ivan Fízel, bydlisko Hurbanova 3, 036 01 Martin

Dozorná rada US Žabokreky:

Predseda DR :

Ing. Milan Švrlo, bydlisko Žabokreky 77, 038 40

Členovia DR:

Vratislav Bartoš, bydlisko Žabokreky 257, 038 40
Ing. Anna Kubeková, bydlisko Žabokreky 132, 038 40
Ing. Lucia Rumpelová, bydlisko Žabokreky 239, 038 40

FacebookFacebook