Žabokrecké ochotnícke divadlo

85 – ROČNÁ HISTÓRIA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA

Divadlo_04Žabokreky patria v Turci k obciam s najstaršou divadelnou tradíciou. Už 85 rokov sa tu hráva divadlo, ktoré má za sebou množstvo sezón a odohraných hier. Divadlo patrilo k neodmysliteľnej súčasti kultúrneho a spoločenského života Žabokriek, pričom niektoré obdobia ochotníkom nepriali tým, že sa menej hrávalo, alebo, i na istú dobu, sa nehralo vôbec kvôli ťažkým životným podmienkam. Našlo si svoje miesto na rôznych, veľakrát provizórnych miestach za zložitých materiálnych podmienok. Predstavenia sa hrávali v ľudovej škole, ale i v hostinci U Bernátov. Na tieto provizórne javiská sa vchádzalo oknami alebo prirobenými schodmi. Prvá režisérka, ktorá viedla naše divadlo, bola učiteľka Božena Švehlová. Pod jej vedením ochotníci nacvičili prvú divadelnú hru „Mariša“ od bratov Mrštíkovcov. Hlavnú úlohu stvárnila Emília Kmeťová. V rokoch 1928–1950 sa organizátorom divadelného života v obci stal učiteľ Pavol Caban. Počas jeho pôsobenia na divadelných doskách odohrali viacero hier – „ Bludár“, „ Kamenný chodníček“, „ Drotár“ , Náš pán minister“, ale i množstvo jednoaktoviek. Udalosti druhej svetovej vojny načas prerušili fungovanie divadla. Až v päťdesiatich rokoch sa opäť vrátilo späť k svojim priaznivcom pod patronátom miestnych hasičov. Divadelní ochotníci sa predstavili hrami: „Hádajú sa o rozumné“, „Po krivých chodníkoch“ a už známym „Kamenným chodníčkom“.
V šesťdesiatich rokoch vystriedal Pavla Cabana Žabokrečan Jaroslav Janotík. Počas jeho režírovania bolo uvedených viacero hier, napr.: „ Kozie mlieko“, „Bačova žena“, „ Ženský zákon“ a iné. Odovzdaním novej budovy Kultúrneho domu do užívania (v roku 1963) sa vytvorili priaznivé podmienky pre prácu ochotníkov. Hneď o krátky čas po jeho otvorení naši ochotníci v ňom odohrali prvú hru „Marína Havranová“, ale už pod vedením herca z martinského divadla Antona Januša.
Ku skutočnému oživeniu divadla však došlo až v roku 1970. Vtedy sa osvetovej práce v obci ujal učiteľ Ján Ďurík. Pod jeho vedením divadelníci nacvičili „Svedomie“. Odvtedy až do nedávnej minulosti ochotníci naštudovali a odohrali aspoň jedno divadelné predstavenie ročne. Pre našich ochotníkov bola najväčšou inšpiráciou domáca klasická dramatická tvorba, keď väčšinou sa opierali o slovenských autorov. Najväčší úspech im prinášali hry od našich klasikov Jána Chalupku, Martina Kukučína, Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Hollého, Ferka Urbánka, Ivana Stodolu a iných, zo súčasníkov Ľubomíra Feldeka. K najhranejším hrám patrili: „Ženský zákon“, „Bičianka z doliny“, „Jánošík podľa Vivaldiho“, „Starý zaľúbenec“, „Kocúrkovo“ , „Kubo“. Posledne menovaný komediálny kus prekonal aj rekord v hraní premiér a pre veľký záujem obecenstva bol nacvičený v rokoch 1971, 1978 a 1981 a dočkal sa 18 repríz. Veľký ohlas u divákov mali aj hry „Surové drevo“ a „Škriatok“, ktoré boli reprízované 11 a 13 krát.
Najväčší úspech nášmu ochotníckemu divadlu prinieslo predstavenie „Statky – zmätky“, s ktorým sa divadelníci umiestnili na 2. mieste v celoslovenskej súťaži v Šuranoch v r. 1971. V r. 1988 sa táto hra opäť nanovo inscenovala a tým sa skončila divadelná, a o niekoľko mesiacov aj životná, púť režiséra Jána Ďuríka. Neskôr sa režijnej spolupráce ujali profesionálni herci z martinského divadla – Tibor Bogdan, Ján Gubala, Viliam Hriadeľ, Martin Kolesár. Od roku 1990 súbor režijne viedol známy herec, člen Slovenského komorného divadla v Martine, Štefan Mišovic. Nadviazal na vydarenú prácu svojich predchodcov a s divadelníkmi nacvičil množstvo úspešných hier a reprezentovali reprezentovali na rôznych súťažiach v okrese, kraji a dokonca i na celoslovenských prehliadkach. Azda najúspešnejším bolo obnovené naštudovanie hry „Mariša“, s ktorou náš divadelný kolektív získal v roku 1995 1. miesto na celoslovenskej prehliadke a dostal sa až na Scénicku žatvu do Martina. K úspešným hrám patrili: „Mastný hrniec“, „Čaj u pána senátora“, „Starý zaľúbenec“, „U ministra“, „Neprebudený“ a jednoaktovky „Matka“, „Hriech“. Počas celej existencie nášho divadelného súboru sa zvyšovala jeho úroveň. Príležitosť dostávali mnohí, či už starí skúsení herci alebo nové nádejné talenty. V súbore si zahralo a vystriedalo sa okolo 200 ochotníkov. Zdravie nášho najdlhšie účinkujúceho režiséra pána Štefana Mišovica oslablo, a tak jeho miesto zaujal Peter Chromčík, ktorý tiež nacvičil s ochotníkmi úspešnú hru“ Vtipná slúžka“. V posledných 6 rokoch bolo divadlo v ústraní, ale všetci ostrieľaní ochotnícki herci verili, že možno výročie ho opäť postaví na nohy a nájde sa niekoľko ochotníkov, ktorí nacvičia výbornú hru a budú pokračovať v úspechoch a v potešení nielen našich občanov, ale i občanov z okolitých obcí. Ochotnícke divadlo je nádherná vec, v ktorej sa môže uplatniť ktokoľvek z nás. Zaberá množstvo voľného času v našej uponáhľanej dobe, kým príde jeho veľký deň, a to býva premiéra, súčasne pre našich ochotníkov je veľkým zadosťučinením, keď sú ocenení potleskom a plným obecenstvom.

472255_437887629559716_100000154497194_1915581_834335620_oVytúžený znovuzrod divadla prišiel v roku 2012 keď sa nášmu výrazne omladenému ochotníckemu súboru podarilo naštudovať a na divadelné dosky úspešne uviesť muzikál od Ernesta Brylla “Maľované na skle”. Úspech prišiel nečakane ale zaslúžene. Dlhé hodiny driny v studenej sále kultúrneho domu boli z pamäte všetkých 25 účinkujúcich po prvom búrlivom potlesku divákov vymazané a na tváre nastúpil žiarivý úsmev. Úspešné vystupovanie na domovskej scéne pokračovalo v okolitých obciach v Turci, potešili sa aj naši priatelia v Žabokrekoch nad Nitrou a najväčší úspech zažili ochotníci na okresnej prehliadke ochotmíckych divadelných súborov v Belej kde od poroty dostali postup na Krajskú prehliadku v Námestove v apríli 2012. Z krajskej prehliadky už sme nepostúpili ale nikto nesmútil. Pre neskúsených začínajúcich ochotníkov bola táto sezóna viac než skúškou ohňom a obstáli v nej priam fantasticky. Vytvorili spolu s hudobným doprovodom jednu prekrásnu divadelnú hru, ktorej sa dožadujú všetky väčšie obce v okolí , lebo jej optimistická,spontánna a priateľská atmosféra je nesmierne nákazlivá. Želáme si všetci aby v začatom diele pokračovali, aby im priala šťastena vo výbere ďalších scenárov a aby ich tá nákazlivá chuť dať do hry všetko neopúšťala ani v nasledujúceich sezónach.

FacebookFacebook