Obecné zastupiteľstvo

Starosta:

Ing. Zuzana Valockástarostka-199x300

 

 

zamestnanie : starosta

email : starosta@zabokreky.sk

tel : +4210905784647

 

 

 

 

Zástupca starostu obce:
Peťo-Jesenský-199x300Peter Jesenský

 

 

zamestnanie : súkromný podnikateľ

email : peter.jesensky@aquatrade.sk

tel : +421907835129

 

 

 

Poslanci:
Ado-Kalnický-199x300Andrej Kalnický

 

 

zamestnanie : stolár,barman

email : gustavoateny@gmail.com

tel : +421907577806

 

 

 

Oliver-Hrapka-199x300Ing. Oliver Hrapka

 

 

zamestnanie :

email : ohrapka@gmail.com

tel : +421905296504

 

 

 

Igor-Bartoš-199x300Igor Bartoš

 

 

zamestnanie : stavebný technik

email : ibartos@gaya.sk

tel : +421908276479

 

 

 

Rasto-Polonec-199x300Rastislav Polonec

 

 

zamestnanie : skladník

email : r.polonec@centrum.sk

tel : +421905272888

 

 

 

Olinka-Kalnická-199x300Oľga Kalnická

 

 

zamestnanie : administratívna pracovníčka na Okresnom súde

email : olga.kalnicka@justice.sk

tel : +42190864032

 

 

 

DSC_2211-199x300Mgr. Andrea Fabrová

 

 

zamestnanie : stredoškolský profesor

email : andreafabrova@gmail.com

tel : +421

 

 

 

Bibka-Hubáčková-199x300Bibiana Hubačková

 

 

zamestnanie : zapisovateľka v kancelárii notára

email : bibiana.hubackova@gmail.com

tel : +421

 

 

 

Daška-Kalnická-199x300Dáša Kalnická

 

 

zamestnanie : účtovníčka

email : dasa.kalnicka@gmail.com

tel : +421908554662

 

 

 

Kontrolór:

erb1Ing. Lucia Rumpelová

 

 

zamestnanie : zamestanec

FacebookFacebook