Komisie zastupiteľstva

Komisia finančná a pre správu obecného majetku :

predseda komisie: Ing.Oliver Hrapka
Bibiana Hubáčková, Žabokreky
Košík Peter , Žabokreky č. 281
Ing. Bernátová Mária , Žabokreky č.55
Oľga Kalnická, Žabokreky č. 312

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie :

predseda komisie: Igor Bartoš
Andrej Kalnický , Žabokreky č.
Ing. Jozef Rišian, Žabokreky č. 375
Milan Paľa, Žabokreky č. 194
MVDr.Eva Zelenayová, Žabokreky č.
Ing. Oľga Štroncerová , Žabokreky č.

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, prácu s mládežou a sociálne veci :

predseda Mgr.Andrea Fabrová
Dáša Kalnická
Ing.Marika Hamzová,
Mária Ciklaminíová, Žabokreky č.374
Ing. Emil Rišian, Žabokreky č.161

Komisia pre OBCHOD, služby, dopravu, cestovný ruch, šport a verejný poriadok :

predseda Peter Jesenský

Štefánik Igor, Žabokreky č. 24

Milan Marko, Žabokreky č. 123
Milan Brna, Žabokreky č. 186
Rastislav Polonec, Žabokreky č. 260

FacebookFacebook