DODATOK č.06 ku Všeobecne záväznému nariadeniu číslo: 4/2011

DODATOK č.06 ku Všeobecne záväznému nariadeniu číslo: 4/2011
DODATOK č.06 ku Všeobecne záväznému nariadeniu číslo: 4/2011 O poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej školy Žabokreky.
20.01.2017
Autor: Ing. Zuzana Valocká

DODATOK č.06 ku Všeobecne záväznému nariadeniu číslo: 4/2011 v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a v y d á v a DODATOK č.06 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 4/2011 O poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej školy Žabokreky. 

 

Dostupný v PDF formáte: DODATOK č.6 ku VZN č.4-2011.Komentáre

FacebookFacebook