Návrh zmeny č.2 Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh zmeny č.2 Všeobecne záväzného nariadenia
Návrh zmeny č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žabokreky.
01.02.2017
Autor: Obec Žabokreky

Návrh zmeny č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OBEC ŽABOKREKY zverejňuje na pripomienkové konanie Návrh zmeny č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žabokreky.

 

Dostupný v PDF formáte: VZN-príspevok šk.zar. ZMENA č.2 rok 2017-návrh na web_1Komentáre

FacebookFacebook