Deti čistej Zeme n.o. a ich prednáška v Žabokreckej Materskej škôlke

Deti čistej Zeme n.o. a ich prednáška v Žabokreckej Materskej škôlke
Nezisková organizácia Deti čistej Zeme, ktorá sa venuje tvorbe a ochrane životného prostredia venovala našej škôlke a škole bezplatne 4 hodiny ekovýchovného programu.
16.03.2017
Autor: Ing. Zuzana Valocká

Nezisková organizácia Deti čistej Zeme, ktorá sa venuje tvorbe a ochrane životného prostredia venovala našej škôlke a škole bezplatne 4 hodiny ekovýchovného programu. Účelom bolo hravou formou deti učiť ako správne triediť odpad a prečo by sme mali považovať minimálnu eko-stopu za ľudskou činnosťou považovať za prirodzenú súčasť života.

 

Po dohode s riaditeľkami Mš a Zš navštívila lektorka ekovýchovy vašu obec.
13.3. 2017 vo veľkej triede v materskej škole. Deti boli veľmi dobré a aj vedeli triediť odpad.
15.3.2017 v základnej škole . Deti boli úžasné, aktívne sa zapájali do programu, ich vedomosti hodnotila lektorka ako veľmi dobré . Nemali problém s jej otázkami a úlohami ako triediť odpad, pýtali sa , reagovali, boli zvedaví.


Dôležitý postreh zo ZŠ je veľkou úlohou pre školu,rodičov a samozrejme aj obec :
Najväčší problém mali deti s bio odpadom- asi 80% detí by ho dalo do komunálu... Aj s baterkami mali problém, dávali by ich do komunálu.Snažili sme sa deťom čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť čo a prečo kam patrí. Preto spoločne dúfame, že v apríli bude štatistika triedenia odpadu lepšia...Komentáre

FacebookFacebook