Čestné vyhlásenie o kompostovaní

Čestné vyhlásenie o kompostovaní
Vážení občania, do Vašich domácností Vám bude v najbližších dňoch doručené čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. 
28.03.2017
Autor: Ing. Zuzana Valocká

Čestné vyhlásenie o kompostovaní

     Vážení občania, do Vašich domácností Vám bude v najbližších dňoch doručené čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti – vlastníkom rodinného domu (daňovníkom), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu a odovzdať ho príslušnému poslancovi obecného zastupiteľstva. Toto čestné vyhlásenie bude slúžiť na preukázanie skutočnosti, že v obci kompostuje biologicky rozložiteľný odpad minimálne 50 % obyvateľov.

 

     Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladá obci zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. Zákon však stanovuje aj výnimky, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z možností je, že obec preukáže, že minimálne 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách, t.j. aj štandardných „hnojiskách“. Vytvárať osobitný systém na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu považujeme za zbytočné a neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do poplatku za komunálny odpad.

Naopak domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Žabokreky za prirodzené.

 

     Pravdivosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení budú preberať poslanci obecného zastupiteľstva a poverení zamestnanci obce. Tlačivo na čestné vyhlásenie získate aj na obecnom úrade. Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad v budúcnosti. Kompostovaním tak pomôžete sebe aj životnému prostrediu.

 Komentáre

FacebookFacebook