Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Bilancia práce obecného zastupiteľstva obce Žabokreky (2015-2018)

Bilancia práce obecného zastupiteľstva obce Žabokreky (2015-2018)Vytlačiť
 

BILANCIA PRÁCE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE Žabokreky za končiace volebné obdobie 2015-2018

logo-obce.jpg

Poslanci vo volebnom období 2015-2018: Bibiana Hubáčková, Andrea Fabrová, Igor Bartoš, Oliver Hrapka, Daša Kalnická, Oľga Kalnická, Andrej Kalnický, Peter Jesenský, Rastislav Polonec.

 

 

Vážení občania ,čas neúprosne letí a 10.11.2018 sa končí funkčné obdobie všetkých zvolených zástupcov našej obce. Je preto milou povinnosťou predložiť Vám odpočet uplynulého štvorročného pôsobenia. Dovoľte, aby sme Vás týmto spôsobom informovali o aktivitách a akciách, ktorým sme sa venovali od nástupu do funkcií v decembri roku 2014 :

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane vybudovania osvetlenia „za Beliankou“ a osvetlenia cintorína vo výške investície: 78.504,63 €, z toho 2603,43 € v lokalite Za Beliankou, 1525,00 € cintorín a 68712,00 € obec
 • Oprava asfaltových chodníkov pozdĺž hlavnej cesty v dĺžke 912bm vo výške 21. 427,03 €
 • Nový chodník zo zámkovej dlažby na cintoríne vo výške investície 3.144,20 €
 • Modernizácia Domu smútku vo výške investície 19.996,32 € z toho dotácia Úradu vlády vo výške 7.000,00 €
 • Nové interiérové vybavenie presťahovanej knižnice(z KD do MŠ) v sume 2.100,00 € z toho dotácia Ministrestva kultúry 1.600,00 €
 • Dopravné ihrisko v MŠ vo výške investície 7.449,77 € z toho dotácia od KIA MOTORS vo výške 3.000,00 €
 • Bezbariérová rampa do MŠ vo výške investície 4.716,00 €,z toho dotácia KIA Motors 3.000 €
 • Zateplenie celej budovy základnej školy vo výške 101.709,00 € z toho dotácia OU Žilina vo výške 50.000,00 €
 • Oprava a modernizácia suterénu základnej školy vrátane elektroinštalácie vo výške 25.190,00 €
 • Vybudovanie vonkajšej enviro-triedy v základnej škole vo výške 10.330,00 € s podporou Nadácie KIA Motors vo výške 2.100,00 €
 • Detské ihrisko v základnej škole vo výške investície 5.981,20 €
 • Úprava časti športového areálu na hasičskú cvičnú dráhu vo výške investície 1.584,00 €
 • Modernizácia herne a toaliet na prízemí v Materskej škole v hodnote 10.241,20 €
 • Úprava námestia pri modlitebni+otvorenie potoka 1.(rok 2015) aj 2.fáza(rok 2016) spevnená plocha a lavičky vo výške investície spolu: 22.663,62 € z toho podpora SAŽP 10.000 €
 • Záhradný traktor a kosačky na kosenie verejnej zelene vo výške investície: 4.400,00€
 • Traktor + vlečka vo výške investície 85.320,00€ z toho dotácia od ENVIROFONDU 80.000,00 €
 • Doplnenie vybavenia traktora, nadstavba vo výške investície : 7.760,00 €
 • Modernizácia interiéru v sále kultúrneho domu vrátane kúrenia v sále vo výške: 32.954,00 €
 • Bezbariérový vstup do kultúrneho domu vo výške investície : 12.860,00 € z toho dotácia 1.584,00 €
 • Oprava asfaltov na 2 miestnych cestách okolo HZ ku cintorínu a na prvej miestnej komunikácii na vstupe do obce smer Selište vo výške: 35.768,40 €
 • nová autobusová zastávka pri budove bývalého Espressa-teraz JD Dream vo výške investície 1.671,40 €
 • Aktualizácia Územného plánu č.1 v roku 2015 a č.2 v roku 2018 spolu vo výške investície: 12.937,10 € z toho dotácia Ministerstva výstavby vo výške :
 • Vybudovanie kontajnerového stojiska na separovaný odpad pri kultúrnom dome vo výške investície 7.844,40 € z toho SAŽP vo výške 5.000,00 €
 • 3 ks vsakovacie vpuste vo výške investície spolu: 6.141,80€
 • projektové dokumentácie a vydané stavebné povolenia na budovanie infraštruktúry na 2 nových IBV „Horné záhrady II“ a „Pri hlavnej ceste“ vo výške investície 4.550,00 €
 • Získali sme pozemok pod budúci chodník do RŠA,máme právoplatné stavebné povolenie a čakáme na uvoľnenie peňažných prostriedkov z „Partnerstvo pre MAS Turiec“

 

BILANCIA PRÁCE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE Žabokreky za končiace volebné obdobie 2015-2018

logo-obce.jpg

Poslanci vo volebnom období 2015-2018: Bibiana Hubáčková, Andrea Fabrová, Igor Bartoš, Oliver Hrapka, Daša Kalnická, Oľga Kalnická, Andrej Kalnický, Peter Jesenský, Rastislav Polonec.

 

 

Obec v spolupráci s poslancami získala na neinvestičné aktivity tieto dotácie:

 • od Fondu na podporu umenia na doplnenie kníh v miestnej knižnici vo výške 1.000,00 €
 • od ŽSK na výmenu divadelnej opony,akciu Deň otcov,opravu stĺpikov a umelej trávy namultifunkčnom ihrisku, vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu,zakúpeniefutbalových bránok a zrealizovanie futbalového turnaja žiakov,akciu Sparťanský kosec ,vycestovanieochotníckeho súboru do Chorvátska na Dni slovenskej kultúry v Rijeke , zakúpenie kamiera fotopascí spolu vo výške 7.300,00 € za celé 4 roky
 • od Nadácie Tesco na detské ihrisko v RŠA vo výške 2.250,70 €
 • od Johnson Controls na vybudovanie vonkajšie fitness ihriska vo výške 893,73 €
 • od Nadácie SLSP na Ovocný sad Magna Via vo výške 4.500,00 €

 

S výraznou pomocou práce dobrovoľníkov boli realizované nasledovné projekty:

 • Zvonica v parku pri modlitebni
 • vonkajšie work-out ihrisko pri posilovni
 • úprava bývalého tanečného Kola a vybudovanie pumptracku
 • terénne úpravy na Mohylke , vysádzanie stromkov,kríkov , spevnenie svahu žulou a postavenie altánu

 

Vďaka spolupráci s jednotlivými zložkami sme zorganizovali a organizujeme podujatia, ktoré súatraktívne pre domácich aj pre návštevníkov obce: 

 • Deň otcov,Memoriál Dana Tarabu,Memoriál Jána Blahu,Obecný ples,Zemiakový deň a mnoho ďalších napr.Noc s Andersenom,Studničkový pochod,spoločné zapaľovanie 4 sviečok adventného venca obce a pod.

 

Bohužiaľ v našej obci máme za uplynulé obdobie aj niekoľko nedoriešených problémov, alebo také, ktoré na vyriešenie stále čakajú a my sme s nimi nedokázali „pohnúť“:

 • ako stresujúci fakt chápeme, že už nie je možné skrátiť si cestu do Koštian na Turcom v lokalite pod „Brehom“. Miesto častých prechádzok, alebo cesty na cintorín v Košťanoch je nedostupné, majiteľ pozemku si ho oplotil a na obojstranne vhodnom riešení priechodnosti pracujú projektant aj právnik .
 • ďalšia nedokončená agenda je okolo majetko-právneho vysporiadania majetku v čiastočnom spoluvlastníctve Slovenského pozemkového fondu a štátu. Napríklad nie je ukončené 100% vlastníctvo cesty okolo Jednoty a priestory bývalej „prevádzky“.Aktuálne je podaná žiadosť vrátane znaleckého posudku na odkúpenie zostatkového podielu od SPF a v súčasnosti už naozaj môžeme len čakať.

 

Aktuálne rozpracované projekty:

 • Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v apríli 2018 Rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku na zateplenie materskej školy,opravu striech,výmenu dverí,opravu vonkajších schodov vo výške 329 984,47 € - prebieha kontrola obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie
 • Aktuálne sa v týchto dňoch po náročnej dvojročnej práci na stavebnom povolení buduje rozšírenie kanalizácie v slepej ceste s príspevkom od občanov vo výške 12.000,000 €, hodnota celej investície je 65.000,00 €

 

Veríme, že sumár našej spoločnej práce bude všetkých, korí budú zastupovať obec v nasledujúcom volebnomobdobí motivovať k ďalším aktivitám v prospech našej obce.

Dúfame,že z bilancie budete mať aspoň takú radosť ako máme všetci, ktorí sme za uplynulé obdobie zasadli na zastupiteľstvách ku rozhodovaniu o živote v obci 39 krát a zorganizovali viac ako 80 kultúrnych, športových, spoločenských podujatí . Podarilo sa nám toho spolu dosť ,nie všetko tu bolo vymenované, ale pred nami sú nové výzvy. Spolu toho dokážeme veľa. Prajem Vám všetkým veľa zdravia, síl a energie.

Vaša Zuzana Valocká


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka