Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Denné centrum seniorov

Denné centrum seniorov

Denné centrum seniorov ( ďalej len DC seniorov ) v našej obci bolo založené Ustanovujúcou členskou schôdzou, ktorá sa konala 18.2.2011. Každý člen DC seniorov odovzdal podpísanú prihlášku a zároveň vyplnil tlačivo, do ktorých záujmových krúžkov by sa svojou činnosťou chcel zapojiť. V súčasnosti 85 členov.

DC seniorov je riadené päťčlennou samosprávou a samotné  činnosti sú uskutočňované cez jednotlivé záujmové krúžky:

  • Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia
  • Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie
  • Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie
  • Krúžok sociálna starostlivosť
  • Krúžok kultúrne a spoločenské akcie
  • Krúžok liečivé bylinky a ich využitie v domácnosti

 

Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia

Tento  krúžok pracuje    pod    vedením    pani   Mgr. Anežky     Bartošovej.    V roku 2016 klesol počet pravidelných cvičiacich na 5 – 6 členiek. Členky krúžku cvičili v priestoroch knižnice, kde boli pre toto cvičenie vytvorené veľmi dobré podmienky. Relaxačné a rekondičné cvičenia boli zamerané hlavne na upevňovanie svalstva, podporu správneho držania tela, taktiež na celkové zlepšovanie kondície a zdravia.

Vedúca krúžku má naďalej opakované zdravotné problémy a z týchto dôvodov odstupuje z vedenia tohto krúžku. Celá problematika činnosti tohto krúžku bola prejednaná so zástupkyňou krúžku, pani Annou Sumkovou

 

Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie

Krúžok pracuje  pod vedením pani Dariny Hatarovej. V roku 2016 sa krúžok stretol 10 – krát s priemernou účasťou šesť členiek. Na týchto stretnutiach sa zhotovovali rôzne ručné práce a to: štrikovanie rukavíc, ponožiek, vesty a svetrov. Taktiež členky krúžku háčkovali dečky, obaly na mobily, anjeliky, dámske kabelky, šály a rôzne  dekoratívne predmety.

Krúžok plánuje a už aj 30.1.2017 začal drôtkovanie veľkonočných vajíčok a rôznych predmetov v rámci kurzu, ktorý vedie spoločne aj s mamou,  pani inštruktorka Ing. Barbora Siráňová z Belej. 

Krúžok i v ďalšom období sa chce pravidelne stretávať a to každý pondelok o 16:00 hod v priestoroch hasičskej zbrojnice. Na stretnutiach si aj naďalej chcú navzájom rozdávať rôzne rady, nápady a námety na ručné práce a zároveň pozývajú aj ďalšie členky DC seniorov do ich krúžku.

 

Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie

Krúžok pracuje pod vedením pani Anny Hulejovej. Do krúžku je prihlásených 27 členiek DC seniorov. Do práce sa aktívne zapája približne len 15 členiek. Krúžok v roku 2016 pracoval počas celého roka, podľa potreby, čiže podľa akcií usporiadaných DC seniorov, prípadne našou obcou. Napríklad: Výročná členská schôdza DC seniorov, Súťaž ,, Nie je koláč, ako koláč “, Deň otcov, Zemiakový deň a iné.

Krúžok má naďalej záujem byť nápomocný pri akciách usporiadaných obecnou samosprávou, resp. podľa požiadaviek a potreby DC seniorov. 

 

Krúžok sociálna starostlivosť

Krúžok pracuje pod vedením pána Jozefa Rišiana a jeho zastúpenie majú nastarosti Angela Štefániková a Eva Zacharová. V roku 2016  vedúci krúžku navštívil dôchodcov našej obce len pri ich životných jubileách. Dobré slovo poohreje dušu, ako aj záujem o život a zdravie v rodine, značne poteší staršieho občana. Pri týchto životných a jubilejných príležitostiach bolo  navštívených celkom 16 dôchodcov. 

V krúžok sa bude aj naďalej snažiť podľa potreby pomáhať nemocným, ako aj starším občanom, nakoľko roky rýchlo pribúdajú a sily ubúdajú. Týmto kolobehom prichádzajú i choroby a preto  je aj nutná, zvýšená starostlivosť o seniorov.

 

Krúžok kultúrne a spoločenské akcie

Krúžok pracuje pod vedením  pani Želmíry Kraľovanskej. Krúžok v úzkej spolupráci  s vedením obce, zabezpečuje pre členov DC seniorov, ako aj ostatných dôchodcov v našej obci, kultúrne vyžitie na podujatiach súťaže Turčianskej Šlágerbomby, ktoré sú usporiadané štvrťročne  v kine Strojár Martin. 

Najaktívnejšie v tomto krúžku pracuje spevokol Žabokrečan pri DC seniorov. Stretáva sa pravidelne každú stredu. Spevokol vystupuje na rôznych podujatiach: Oslava Dňa matiek, Deň otcov - Žabokrecké spievanky, Zemiakový deň a na posedení s dôchodcami. Spevokol vystupuje na podujatiach aj mimo našej obce nielen na SLovensku, ale aj v Maďarsku a Chorvátsku.

Veríme, že sa krúžku, kultúrne a spoločenské akcie a zvlášť spevokolu Žabokrečan, bude i naďalej tak dariť, aby svojou činnosťou robil dobré meno DC seniorov, ako i samotnej našej obci.

 

Krúžok liečivé bylinky a ich využitie v domácnosti

Krúžok pracuje pod vedením pani Vierky Štefanidesovej. Členky tohto krúžku uskutočňujú rôzne bylinkové vychádzky ako napr.: zber medvedieho cesnaku, zber bazového kvetu a repíka a iné

Niekedy ich naplánované aktivity zmaria a narušia nepriaznivé vrtochy počasia. Všetky bylinkárky však veria, že nasledujúce obdobie v tomto roku, bude prajnejšie pre ich aktivity.

 


 

Správa o činnosti DC seniorov za rok 2016

Správa o činnosti DC seniorov za rok 2017

Správa o činnosti DC seniorov za rok 2018

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka