Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR v roku 2019

P_Volby_2019.jpg

Hlasovací preukaz pre voľby prezidenta SR
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby
prezidenta SR v roku 2019, ktoré sa konajú dňa 16. marca 2019 je:
dagmar.daduka@gmail.com
viac...

Zverejnené 12.2.2019


 

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Žabokreky pre voľby prezidenta SR 2019

P_Volby_2019.jpg

Vymenovanie zapisovateľa
 
Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce Žabokreky vymenovala zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Žabokrekoch vo voľbách prezidenta SR, ktoré sa konajú dňa 16. marca 2019:
...viac...

Zverejnené 12.2.2019


 

Oznam podľa § 25 ods.7 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie v z. n. p. od 1.2.2019. Plat určený zástupcovi starostu dlhodobo uvoľneného z zamestnania na výkon funkcie zástupcu a odmena zástupcu, ktorý nie je uvoľnený na výkon funkcie.“

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v platnom znení Vám určujem odmenu zástupcu starostu - pani Daši Kalnickej, ktorá nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania  podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia vo výške 100,00€, slovom jednosto eur na kalendárny mesiac .
viac...

Zverejnené 8.2.2019 -Zuzana Valocká-


 

Smernica o verejnom obstarávaní

logo-obce.jpg

Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 
viac...

Zverejnené 8.2.2019


 

Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri Hasičskej zbrojnici Žabokreky

Na tomto linku si môžete stiahnuť Výzvu na predloženie cenovej ponuky:
https://www.tendernet.sk/zakazka?drOT6rkW14gVsP307xAT_qI
 
viac...

Zverejnené 7.2.2019 -Zuzana Valocká-


 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

EP_Volby_2019.jpg

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dnes (4. 2. 2019) uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (súbor na stiahnut ...viac...

Zverejnené 4.2.2019


 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

P_Volby_2019.jpg

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na kto ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -Zuzana Valocká-
Aktualizované: 1.2.2019


 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 11.03.2019

Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch
č.02/2019/11 zo dňa 24.01.2019  vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Žabokreky 11. marca 2019 
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavnéh ...viac...

Zverejnené 25.1.2019 -Zuzana Valocká-


 

Návrh VZN č.3/2018 o poplatku za rozvoj po prerokovaní Kominiou finančnou a pre správu obecného majetku

Návrh Zmeny č.1/2018 ku VZN č.2/2016 o nakladaní s odpadmi

Návrh VZN o školskej dochádzke a zápise detí na plnenie

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka