Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Návrh vyhlásenia dobrovoľnej zbierkyVytlačiť
 

NÁVRH VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY

Obec Žabokreky v súlade § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

s názvom
“ Žabokreky, Modlitebňa II.etapa rekonštrukcie“

Usporiadateľ zbierky: Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky, IČO: 00317047,DIČ:2020597986 

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok na dokončenie II.etapy rekonštrukcie Modlitebne Žabokreky

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: 

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce  Žabokreky vedený v Prima banke a. s. , číslo IBAN: SK90 5600 0000 0030 0426 2001
  2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Žabokreky s označením ,,Dobrovoľná zbierka“ počas úradných hodín. 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 11.10.2018 do 31.12.2018 
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať starosta obce na Obecnom zastupiteľstve v Žabokrekoch, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce www.zabokreky.sk, prípadne v médiách. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. 

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na ................... zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa ..................... uznesením č. ....................... 

V Žabokrekoch, dňa .......................... 


Ing.Zuzana Valocká
starosta obce Žabokreky

zbierka.jpg
 


 
 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup
ÚvodÚvodná stránka