Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Starosta obce Žabokreky podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Žabokreky Vytlačiť
 

Starosta obce Žabokreky

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Materskej školy Žabokreky

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek v zmysle vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č.437/2009, ktorou sa  ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné  predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

*vykonanie prvej atestácie  podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č.  41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

*riadiace a organizačné schopnosti

*minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti

 

Zoznam požadovaných dokladov :

písomná žiadosť do výberového konania

overené kópie dokladov o vzdelaní

potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti

profesijný štruktúrovaný životopis

písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 4 strany )

výpis z  registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle   č.122/2013 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe prihlášky

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 29.06.2019 na adresu: Obec Žabokreky, Obecný úrad Žabokreky č.145,038 40 Žabokreky.                                                         

Obálku označte heslom „ VK – riaditeľ školy, neotvárať „.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne  radou školy.

Ďalšie informácie: Obecný úrad Žabokreky, ( 0905784647)

 

 

V Žabokrekoch  dňa 29.05.2019                              

    Ing.Zuzana Valocká
starostka obce Žabokreky

 


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka