Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY - ZMENY A DOPLNKY Č.2, návrh - oznámenie o začatí pripomienkového konania. Vytlačiť
 

O Z N A M

 

Vec:  Územný plán obce Žabokreky - Zmeny a doplnky č.2, návrh - oznámenie o začatí pripomienkového konania.

 

Obec Žabokreky  ako príslušný orgán územného plánovania týmto

 

Z A Č Í N A     P R E R O K O V A N I E

 

návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Žabokreky - Zmeny    a doplnky č.2“ v zmysle §-u 22 a §-u 31  zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon). S návrhom Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Žabokreky sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli obce Žabokreky, umiestnenej na budove obecného úradu, na Obecnom úrade v Žabokrekoch č.245 (v úradných hodinách)  a na webovej stránke obce www.zabokreky.sk. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov  č.2 Územného plánu obce Žabokreky s verejnosťou sa uskutoční dňa

12. novembra 2018 (pondelok) o 17.30 hod.

v kultúrnom dome v Žabokrekoch.

Pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Žabokreky môžete podať podľa §-u 22, ods.1 zák. č.50/1976 Zb. v platnom znení do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovaní. 

Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-text TEXT_N.pdf TEXT_N.pdf (476.5 kB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-schéma záväzných častí schéma-N.pdf schéma-N.pdf (949.4 kB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-hlavička k textu Hlavička k textu_N.pdf Hlavička k textu_N.pdf (199.6 kB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na pp pôde 7_PP-N.pdf 7_PP-N.pdf (1.4 MB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-výkres technickej infraštruktúry 5_TI-N.pdf 5_TI-N.pdf (1 MB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-výkres dopravy 4_Doprava-N.pdf 4_Doprava-N.pdf (1.4 MB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-komplexný výkres priestorového usporiadania územia mierka 1:2000 3_KUN_2000-N.pdf 3_KUN_2000-N.pdf (1019.7 kB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-komplexný výkres priestorového usporiadania územia mierka 1:10000 2_KUN_10000-N.pdf 2_KUN_10000-N.pdf (1.7 MB)
Zmeny a doplnky č.2 UPNO Žabokreky-širšie vzťahy 1_ŠV-N.pdf 1_ŠV-N.pdf (458.4 kB)

 
 

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka