Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Vec: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY - ZMENY A DOPLNKY Č.2, návrh - oznámenie o začatí pripomienkového konania. Obec Žabokreky ako príslušný orgán územného plánovania týmto Z A Č Í N A P R E R O K O V A N I E návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Žabokreky - Zmeny a do-plnky č.2“ v zmysle §-u 22 a §-u 31 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zá-kon). Vytlačiť
 

Vec: Územný plán obce Žabokreky - Zmeny a doplnky č.2, návrh - oznámenie  o začatí pripomienkového konania.

 

Obec Žabokreky ako príslušný orgán územného plánovania týmto

 

Z A Č Í N A     P R E R O K O V A N I E

návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Žabokreky - Zmeny a doplnky č.2“ v zmysle §-u 22 a §-u 31  zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon).

Na základe požiadaviek a pripomienok pri prvom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Žabokreky - Zmeny a doplnky č.2" v októbri - novem-bri  2018 bol návrh zmenený v takom rozsahu, že je potrebné územnoplánovaciu dokumen-táciu "Územný plán obce Žabokreky - Zmeny a doplnky č.2" znovu prerokovať.

S návrhom Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Žabokreky sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli Obce Žabokreky, umiestnenej na budove obecného úradu a na Obecnom úrade v Žabokrekoch  (v úradných hodinách). Návrh územnoplánovacej dokumentácie je zverejnený aj na webovej stránke obce www.zabokreky.sk .

Svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Žabokreky môžete oznámiť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní. Ak sa nevyjadríte v určenej lehote, podľa §-u 22, ods.5, zák. č.50/1976 Zb. v platnom znení sa predpokladá, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemáte pripomienky.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                               Ing. Zuzana   V a l o c k á

                                                                                        starostka obce  


 
 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka