Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

SK

Projekty a dotácie

Permakultúrna trieda v ZŠ Žabokreky
Poštový sad Magna Via
Veľké dni Turca spred 100 rokov ožijú v auguste 2018
Aktívny človek=aktívna spoločnosť

 

PERMAKULTÚRNA TRIEDA ZŠ ŽABOKREKY

Ukončili sme projekt : Permakultúrna trieda ZŠ Žabokreky, ktorý bol podporený Nadáciou Kia Motors Slovakia sumou 4900,00 €. Vďaka podpore Nadácie, vďaka dobrovoľníckej práci a pomoci rodičov, starých rodičov,učiteľov, personálu ZŠ a Obce Žabokreky sme v areáli Základnej školy vybudovali zónu pre výuku o prírode a potrebe starostlivosti o čistý svet bez plastov, exhalátov, zbytočných chemikálií a všetkého čo do zdravého a štastného života nepatrí.

Dátum začatia projektu: 24.03.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.08.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): ZŠ Žabokreky
Podpora projektu: Nadácia Kia Motors Slovakia
Suma: 4900 €

nadacia-kia-motors-slovakia.jpg

Garantom projektu bol Ing. Ivan Stefanides, ktorému Obec Žabokreky vyslovuje srdečné  poďakovanie.

Bližšie informácie o dotačnom programe.

 

POŠTOVÝ SAD MAGNA VIA

Obec Žabokreky získala od Nadácie Slovenskej sporiteľne peňažný dar  vo výške 4.500 € na projekt Poštový sad Magna Via. Na obecnom pozemku získanom iba nedávno po ROEP-e máme zámer založiť kvalitný ovocný sad pre každého návštevníka obľúbenej cyklotrasy . Ku založeniu sadu sme prizvali najuznávanejšieho ovocinára Prof. Ing. Ivana Hričovského a získali sme cenné rady,ktoré týmto projektom chceme naplniť.

Dátum začatia projektu: 16.06.2018
Dátum ukončenia projektu: 13.10.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Žabokreky parcela KN-E č. 231/17
Podpora projektu: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Suma: 4500 €

nadacia-slovenskej-sporitelne-logo.jpg

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov - asignácia % dane: organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry.

Ciele projektu:

č. 1:  Vybudovať pre širokú verejnosť zaujímavé a príjemné miesto pre oddych a osvetu v oblasti histórie aj životného prostredia.

Pôvodné druhy ovocných drevín v našom okolí vymizli a o históriu sa ľudia zaujímajú z publikácií minimálne. Efektívnejšie je to vonku z obeliskov, info-tabúľ, piktogramov.

Preto zrevitalizovaním pozemku v extraviláne podnietime záujem obyvateľov a návštevníkov o životné prostredie aj jeho širší kontext-teda ako sa naše okolie vyvíjalo a čo je preň prirodzené.

Nakoľko sa jedná o historicky známe miesto, osadením info-tabúľ a obelisku s piktogramom Magna Via vyvoláme záujem a pozornosť návštevníkov o históriu.

 

č. 2: Ďalším cieľom je nenásilne a zaujímavo vytvárať prioritne u detí a mladej generácie záujem o prácu so živou prírodou.

V budúcom sade plánujeme robiť jarné a jesenné ukážky starostlivosti o ovocné stromy,ich rez,ošetrovanie,prihnojovanie a ost. v prítomnosti odborníka na túto problematiku.

Aby to zaujalo aj deti urobíme sprievodné aktivity - jednoduché súťaže s maľovaním vlastného stromu vonku v prírode (plenéri)a podobne.

 

č. 3: Projektom podporíme spontánne aktivity našich miestnych dobrovoľníkov, ktorým pomôžeme dosiahnuť ich záujem o vybudovanie miesta s pečaťou ich práce.

Každý strom bude tabuľkou označený ako strom konkrétnej rodiny,ktorá ho vysadí, bude ošetrovať a starať sa oň.

 

č. 4: Cieľom je zapojiť čo najširšiu verejnosť občanov z našej obce tak, aby bol čo najväčší počet budúcich ochrancov oddychovej zóny.

Urobíme to tak,že vopred umožníme občanom vybrať si miesto aj strom, umožníme im ho vysadiť, ošetriť , následne sa starať.Materiál dodáme my, od ľudí očakávame dlhodobú starostlivosť.

 

VEĽKÉ DNI TURCA SPRED 100 ROKOV OŽIJÚ V AUGUSTE 2018

Obec Žabokreky získala od Žilinského samosprávneho kraja peňažný dar  vo výške 1000 € na kultúrny projekt Veľké dni Turca spred 100 rokov ožijú v auguste 2018, ktorý bol súčasťou 16. ročníka tradičného stretnutia 8 obcí pod názvom Stretnutie Žabo-obcí 2018.

Dátum začatia projektu: 24.08.2018
Dátum ukončenia projektu: 25.08.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 1000 €

zilinsky-samospravny-kraj

Žabokrečania sú na dejinné udalosti Turca pyšní a tento rok šťastnou dejinnou náhodou pripadlo tradičné – v poradí už šestnáste Žabo-stretnutie 8 obcí zo SR, ČR a PL s koreňom „žab“ v názve obce. 

Dôležitou súčasťou stretnutí je pripomínanie si histórie a hľadanie jej presahu do dnešných dní. Nakoľko väčšina našich priateľov je z ČR, pozornosť sme sústredili 100-mu výročiu vzniku spoločného štátu českého a slovenského národa.

V rámci stretnutia boli zorganizované tradičné zábavné súťaže, pešia a cyklo-turistika v regióne s návštevou historicky zaujímavých stavieb a seminár pre hostí aj širokú verejnosť o význame historických udalostí v Turci. 

Počas bohatého programu stretnutia Žabo-obcí sa konala aj inovatívne moderovaná 
beseda o histórii Turca spred 100 rokov pod názvom Veľké dni Turca spred 100 rokov ožijú v auguste 2018 s aktivistami  o.z. Brána Turca a známymi historikmi Mgr. Branislavom ZacharidesomIgorom Dobrovolným, ktorá bola spojená s následnou prehliadkou mesta Martin, ukážkou Memorandového námestia, kde boli dohodnuté prvé národnotvorné dokumenty Slovenska a návštevou Slovenského múzea Čechov v Martine, pričom sprievodcovia boli oblečený v tradičných dobových odevoch.

Súčasťou programu bola tiež ukážka zaujímavostí Turca ako napr. kaplnka v Turčianskom Jasene s pôvodnými gotickými freskami a s pomocou našich divadelných ochotníkov sme účastníkov krátkymi scénkami s historickou zápletkou vizuálne pozvali na návštevu nášho kraja.

Aby sme zážitok z tohto veľkého stretnutia, spoznávania a spomínania umocnili, v popoludňajších hodinách boli účastníci zapojení do rôznych súťaží, športových aj vedomostných, spievania hymny a na záver sme vyžrebovali z účastníkov výhercu tričiek s logom ŽABO- OBCÍ a nápisom 1.ČSR -100 rokov. Súťažami sme chceli predstaviť aj pre tie mladšie generácie náš kraj a jeho folklórne bohatstvo.

 

AKTÍVNY ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ - ŠPORTOVÉ CENTRÁ

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1/2018/0ŠaŠ/T/2.2 poskytol Žilinský samosprávny kraj  našej obci finančný príspevok v rámci programu: AKTíVNY ČLOVEK=AKTíVNA SPOLOČNOSŤ, podprogram 2 : Športové centrá vo výške 816,- € (slovom osemstošestnásť EUR).

Dátum začatia projektu: 02.06.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.07.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 816 €

zilinsky-samospravny-kraj.jpg

Tieto peniaze boli použité na výmenu mantinelov a stĺpikov na multifunkčnom ihrisku v júli 2018. Celková suma za práce vykonané v júli bola 2352,00 €, takže spolufinancovanie obce bol vo výške 1536,00 €. Výška podpory bohužiaľ nepostačuje na kompletnú rekonštrukciu , ale obec vzhľadom na bezpečnosť prevádzkovania ihriska bude ďalej s opravami pokračovať.

Posledné väčšie podujatie na „umelej tráve“ bol 3. ročník Nohejbalového turnaja o pohár starostky obce, ktorý preveril rozsah najnevyhnutnejších opráv a v októbri vykoná obec ďalšie čiastkové opravy.


 

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

webygroup
ÚvodÚvodná stránka