Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Správne a matričné poplatky

Správne a matričné poplatky

Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). Budú spoplatnené aj dva úkony, ktoré boli bezplatné. A to konkrétne: žiadosť o zápis do osobitnej matriky a spísanie žiadosti o uzavretie manželstva, ktoré sa bude uzatvárat' pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Prehlad' poplatkov aj s novými sumami: 

 

SPRÁVNE A MATRIČNÉ POPLATKY

(zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)
Správne poplatky na úseku všeobecnej a vnútornej správy 


• Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 1,50 € na 2 € 

• Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektroníckého dokumentu, za každú aj začatú stranu: 
- v slovenskom jazyku: 1,50 € na 2 €
- v českom jazyku : 3 € 

• Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík: 1,50 € na 2 € 

• Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, za každú aj začatú stranu: 1,50 € na 2 €

• Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí (rodný list, sobášny list, úmrtný list) : 5 € 

• Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 € 

• Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky : 10 € 

• Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti : 10 € 

• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR : 16,50 € na 20 € 

• Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 16,50 € na 20 € 

• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 € na 20 € 

• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 33 € na 35 €

• Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66 € na 70 €

• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosť: 66 € na 70 €
    a zároveň poplatok podľa uznesenia číslo 30-V/2011: 150 €

  • Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 € na 200 €

  • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nefriá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt:: 199 € na 200 €


Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskoršich predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 € Ak sú súčast'ou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podl'a prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka