Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Žabokreky » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 307
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
51-2019Jozef Bochnička,Turanykúpna zmluva na použité kuch.zariadenienerezový dvojplášťový varný kotol Alba Horovice 85l po kompletnom repase s novými vyhrievacími telesami, ventilmi, tlakovým spínačom, všetko vyčistené, pretesnené a plne funkčné vrátane jeho dovozu a zloženia v priestoroch školskej kuchyne v budove MŠ Žabokreky 166, 038 40 Žabokreky 980,00 €27.8.2019nestanovený
50-2019Futbalový klub Slovan ŽabokrekyDohoda č. 8/Dot/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žabokreky v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku obcou Žadotácia na II.polrok 20196 000,00 €17.8.2019nestanovený
49-2019TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluvanaj.aktualizácie aplikačných poč.programov DANE,ODPADY,REGISTRATÚRA 360,00 €3.8.2019nestanovený
48-2019Výskumný ústav vodného hospodárstvaDohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku umiestnenie monit.objektu na pozemku KNE 1005/1 v kú Žabokreky30,00 €3.8.2019nestanovený
46-2019Poľnohospodárske družstvo “ Cesta mieru “ Necpaly - Žabokreky Sídlo : 038 12 Necpaly-Žabokreky Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel : Dr. vl.č. 148/L. Zastúpený : Ing. Igor Grajciar, predseda predstavenstva ,Milan Grajciar , člen predstavenstvaZmluva o umožnení prístupu k pozemkuprístup k pozemku KNC 222/6 vo dvore PD Cesta mieru Necpaly Žabokreky0,00 €19.7.2019nestanovený
45-2019Poľnohospodárske družstvo “ Cesta mieru “ Necpaly - Žabokreky Sídlo : 038 12 Necpaly-Žabokreky Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel : Dr. vl.č. 148/L. Zastúpený : Ing. Igor Grajciar, predseda predstavenstva Milan Grajciar , člen predstavenstva Kúpna zmluva - predaj pozemku obce KNE 1010/6pozemok KNE 1010/61,00 €19.7.2019nestanovený
44-2019Milan Paľa,Žabokreky 194Dohoda o zriadení podružného merača na zriadenie WIFI pripojeniav názve 420,00 €18.7.2019nestanovený
43-2019Žilinský samosprávny krajZnluva o poskytnutí dotácie č.V3/2019/T/3finančný príspevok pre vybudovanie kontajnerového stojiska2 000,00 €16.7.201931.8.2019
42-2019Úrad práce sociálnych vecí a rodiny MartinDohoda č.19/23/52A/14príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 319,26 €25.6.201931.12.2019
41-2019Nadácia Centra pre filantropiu,Baštová 5, 811 03 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku č.20190512finančný príspevok na obnovu parku s pomníkom obetiam II.sv.vojny 800,00 €21.6.2019nestanovený
40-2019GAYA, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 MartinZmluva „Wifi pre Žabokreky“ zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce Žabokreky (okres Martin) prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách, pre obec Žabokreky na základe prieskumu trhu „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“ zrealizovanom v období 12/2018 až 01/2019.12 990,00 €18.6.2019nestanovený
39-2019súkromné centrum voľného času Dohoda č. 7/Dot/2019dotácia na voľnočasové aktivity pohybové hry1 080,00 €20.5.2019nestanovený
38-2019Súkromná základná škola BELL AMOS Dohoda č.3/Dot/2019voľnočasové aktivity v CVČ90,00 €17.5.2019nestanovený
37-2019Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy TuriecDohoda č. 5/Dot/2019dotácia na voľnočasové aktivity 840,00 €14.5.2019nestanovený
36-2019DEEP DANCE CENTER,s.r.o.Dohoda č.6/Dot/2019dotácia na voľnočasové aktivity 135,00 €10.5.2019nestanovený
35-2019CVČ KamarátDohoda č.4/Dot/2019dotácia na voľnočasové aktivity 315,00 €10.5.2019nestanovený
34-2019Jaroslav Katriňák -VORDohoda č. 2/Dot/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žabokreky v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku obcou Žadotácia na športové aktivity Katriňák junior1 000,00 €10.5.2019nestanovený
33-2019Poľnohospodársky podnik Žabokreky s. č. 133 s. r. o. zapísaný v Obchodnom registri Žilina oddiel s.r.o. vložka č. 12507/LZmluva o dielo-vypílenie stromuvypílenie prestárlej vŕby v KOLE-havariný stav 180,00 €6.5.20199.5.2019
32-2019Ľudovít Remeník,Žabokreky 175Zmluva o nájme nebytových priestorov kancelária v MŠ Žabokreky 100,00 €1.5.201930.4.2024
31-2019Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava IČO: 30416094 V zastúpení: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefániková 15, 811 05 Bratislava ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T057 zo dňa 29. apríla 2019NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK na vybudovanie WIFI15 000,00 €1.5.2019nestanovený
30-2019Váhostav VÁHOSTAV – SK, a.s. ,Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Telefón: 041/517 111Zmluva o dieloREKONŠTRUKCIA OBECNÝCH CIEST A SPOMAĽOVACÍ PRAH Žabokreky 43 365,66 €1.5.2019nestanovený
29-2019MAX computers sroZmluva o dielo o správcovstve ISystémov ZŠ a OcU Žabokrek96,00 €30.4.2019nestanovený
1/Dot/2019Futbalový klub Slovan ŽabokrekyDohoda č.1/Dot/2019Dohoda o poskytnutí dotácie6 000,00 €17.4.2019nestanovený
28-2019Bitúnok Čadca,s.r.o.Rámcová kúpna zmluva-kúpa mäsa do školskej jedálnedodávka mäsa do školského zariadenia0,00 €29.4.2019nestanovený
27-2019Róbert Rišian ENGINE PARTSZmluva o dieloVsakovacie jamy a uličné vpuste4 650,00 €25.4.2019nestanovený
26-2019SUNLAND s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov pod zmrzlin.stánokPrenájom pozemku, ktorý je výlučným majetkom prenajímateľa – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30,75m2 na parcele č.E-KN 1009/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.Žabokreky . Predmetom tejto zmluvy nie je žiadny hnuteľný majetok ani stavby na pozemku .0,00 €24.4.201931.12.2019
25-2019Jozef Adamkovič,zodpovedný auditorZmluva o poskytovaní auditorských služiebaudit účt.závierky k 31,12.20191 900,00 €24.4.2019nestanovený
24-2019STAVBYT Martin , s.r.o.Zmluva o dielooprava chodníka na KNC 1006/1 a KNC 70/20 k.ú.Žabokreky23 646,50 €17.4.2019nestanovený
23-2019Hrapka Oliver,Ing.Kúpno-predajná zmluvašindel na strechu amfiteátra pri Modlitebni1 100,00 €10.4.2019nestanovený
22-2019Mgr.Jozef BrezňanNájomná zmluvaprenájom garáže 20,00 €9.4.201931.5.2020
Položky 1-30 z 307

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka